FacebookTwitterGoogle Bookmarks

Prijzen

 

Onderzoek & Diagnose

Computer reparatie

Laptop reparatie

Hardschijf recovery

Reparaties op Locatie

Pick up & Return 

Onderzoek & Diagnose

 

Alvorens u computer gerepareerd wordt, stellen wij eerst een diagnose.

 

De diagnosekosten hiervoor bedragen € 35,- incl btw.

Mocht er na de gestelde diagnose tot reparatie overgegaan worden, dan worden de diagnosekosten tegen het uurtarief verrekend.

Computer reparatie

Reparaties die door onze technische dienst uitgevoerd worden, geschieden tegen een uurtarief van € 60,- incl. btw. Hierbij wordt per gewerkt kwartier gefactureerd 

(max. €120,- p/pc).

 Laptop reparatie

 -Plotseling valt het beeld uit van de laptop.

-Er verschijnen storende horizontale of verticale strepen in beeld.

-Het beeld valt weg bij het bewegen van de deksel van de laptop.

-Het scherm is heel donker, in de verte is nog beeld te zien.

-Het laptopscherm is gebarsten na een ongelukje.

-Na aanzetten: de lampjes branden en koeler loopt maar de laptop start niet.

-De laptop is doet helemaal niets meer.

-Er is water of koffie of thee over het toetsenbord gevallen.

-De accu laadt niet meer op of zorgt nog maar zeer kort voor stroom.

-De scharnieren kraken en/of het deksel gaat zeer moeilijk open.

Reparaties die door onze technische dienst uitgevoerd worden, geschieden tegen een uurtarief van € 60,- incl. btw.

Hierbij wordt per gewerkt kwartier gefactureerd (max. €150,- p/laptop).

 

Hardschijf recovery

starttarief €35,-

per gigabyte ( 0 t/m 10GB) € 3,5-

per gigabyte ( 11GB of meer ) € 2,5-

 Reparaties op Locatie:

Reparaties op locatie voor particulieren geschieden tegen een starttarief

van €60,- incl, btw. (incl reiskosten binnen 10km)voor het eerst 30 minuten,vervolgens wordt er per gewerkt kwartier gefactureerd.

 

Pick up & Return

€15 p/apparaat

 

Wij verstrekken alleen een prijsopgave vooraf indien de reparatiekosten hoger uit blijken te vallen dan € 120,-

De gemiddelde reparatietijd bedraagt ca. 5 werkdagen tenzij anders afgesproken, afhankelijk van de klacht en de drukte.

U krijgt van ons telefonisch bericht of sms wanneer de reparatie gereed is. Mocht u na 5 werkdagen onverhoopt nog niets van ons vernomen hebben, verzoeken wij u om zelf contact met ons op te nemen.

Softwareproblemen of problemen ontstaan door het zelf wijzigingen uitvoeren aan de hardware en/of BIOS vallen te allen tijde buiten onze garantiebepalingen.

Indien uw PC of notebook intern dusdanig vervuild blijkt te zijn dat reparatie op welke wijze dan ook problemen op kan leveren behouden wij ons het recht voor het systeem tegen vergoeding te reinigen alvorens over te gaan tot reparatie.

Verder zijn de Algemene Voorwaarden van onze onderneming van toepassing, welke o.a. op onze website te vinden zijn.